top of page

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Commerciële condities

Laatste herziening: 23-02-2021

 

deze voorwaarden

 

 (1) Deze website (de "Site") en/of de diensten, inclusief alle mobiele applicaties die ermee verbonden zijn (gezamenlijk de "Diensten") en elke aanbieding of verkoop van producten (de " Producten") via de Site, zijn eigendom van en worden beheerd door:[handelsnaam winkeluitbater invullen, inclusief rechtsvorm](hierna ook aangeduid als “  wij”, “ons” of “onze”). Deze Algemene Voorwaarden (de "Voorwaarden") beschrijven de algemene voorwaarden waaronder bezoekers of gebruikers (gezamenlijk de "gebruiker" of "u") de Site en/of Diensten kunnen bezoeken of gebruiken en Producten kunnen kopen.

 

(2) Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten, erkent u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen en ermee instemt en ermee instemt eraan gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden, mag u geen toegang krijgen tot de site of een van de services gebruiken. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Site of Diensten bezoekt of gebruikt, of Producten koopt. In deze Voorwaarden leest u wie wij zijn, hoe wij onze Producten aan u verkopen, hoe u de koopovereenkomst kunt herroepen en wat u kunt doen bij een probleem.

 

(3) U verklaart dat u meerderjarig bent en over de wettelijke bevoegdheid, het recht en de bevoegdheid beschikt om een bindende overeenkomst aan te gaan op basis van deze Voorwaarden, de Diensten te gebruiken en Producten te kopen. Als u meerderjarig bent, mag u de Services alleen gebruiken of Producten kopen met toestemming van uw ouders of wettelijke voogd.

(4) Deze site is een uitgave van Alain Pilloy

6 rue de la Roche, 1470 Bousval België

0032 10 61 54 95

e-mailadres

handelsregisternummer en btw-nummer]

De publicatiedirecteur is Alain Pilloy.

U kunt contact met ons opnemen:

 • telefonisch :0032 10 61 54 95

 • per email :[e-mailadres]

 • per post: rue de la Roche 6, 1470 Bousval België

 

Deze site wordt gehost door Wix.com

 

Deze voorwaarden zijn opgesteld in de Franse taal.  In het geval van enige discrepantie tussen de Franse versie van dit document en een van zijn vertalingen, prevaleert de Franse versie.

 

Om onze Site te gebruiken en/of te profiteren van onze Diensten, moet u ten minste [nummer toevoegen] jaar oud zijn, of de wettelijke meerderjarigheid hebben bereikt in uw land, en de wettelijke bevoegdheid, het recht en de bevoegdheid hebben om deze Voorwaarden te ondertekenen als een bindende overeenkomst. U bent niet geautoriseerd om deze Site te gebruiken en/of gebruik te maken van onze Diensten als dit in uw land verboden is, of door enige wet- of regelgeving die op u van toepassing is.

 

Bovendien moet u, voordat u een bestelling plaatst en bevestigt, deze voorwaarden lezen en ermee akkoord gaan.

 

U kunt deze voorwaarden downloaden en afdrukken.

 

Beschrijving van producten:

 

 1. U dient de beschrijving van de Diensten en/of Producten aandachtig te lezen voordat u een bestelling plaatst. De beschrijving van de Diensten en/of Producten geeft de essentiële kenmerken van de Diensten en/of Producten weer, in overeenstemming met artikel L. 111-1 van de Consumentenwet. Deze beschrijvingen zijn bedoeld om u zo volledig mogelijk te informeren over deze kenmerken, zonder uitputtend te zijn. De foto's, tekeningen en beschrijvingen van de Producten en/of Diensten worden louter ter informatie verstrekt en binden ons niet.

 

 1. Wij nodigen u uit om de informatie en gebruiksaanwijzingen op de verpakking, etiketten en begeleidende documenten te raadplegen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze instructies voor het gebruik van de Producten en/of Diensten die op onze website worden aangeboden.

 

Aankoop van producten

 

 1. Elke aankoop van Producten is onderworpen aan de Voorwaarden die van toepassing zijn op het moment van een dergelijke aankoop.

 

(2) Bij de aankoop van een Product: (i) is het uw verantwoordelijkheid om de volledige lijst met artikelen te lezen voordat u zich ertoe verbindt ze te kopen; en (ii) het plaatsen van een bestelling op de site (door het voltooien van de betalingsprocedure door op de "Kopen"-knop of een vergelijkbare knop te drukken) kan leiden tot een juridisch bindend contract voor de aankoop van het relevante Product, tenzij anders vermeld in deze Voorwaarden .

 

(3) U kunt kiezen uit onze selectie van Producten en de producten die u wilt kopen in een winkelmandje plaatsen door op de overeenkomstige knop te klikken. De prijzen die wij rekenen staan vermeld op de Site. We behouden ons het recht voor om onze prijzen te wijzigen of prijsfouten te corrigeren die zich op elk moment per ongeluk kunnen voordoen. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de prijs van Producten die u eerder hebt gekocht. Tijdens het afrekenen krijgt u een overzicht van alle producten die u in uw winkelmandje hebt geplaatst. Dit overzicht bevat de essentiële kenmerken van elk product, evenals de totale prijs van alle producten, de toepasselijke belasting over de toegevoegde waarde (BTW) en de verzendkosten, naargelang het geval. De betaalpagina geeft u ook de mogelijkheid om Producten te controleren en, indien nodig, te wijzigen of in te trekken, of hoeveelheden aan te passen. Indien nodig kunt u invoerfouten ook identificeren en corrigeren met behulp van de bewerkingsfunctie voordat u uw bestelling definitief bindend maakt. Eventueel vermelde levertijden gelden vanaf ontvangst van uw betaling van het aankoopbedrag. Door op de knop "Kopen" te drukken, plaatst u een vaste bestelling om de geadverteerde Producten te kopen tegen de prijs en met de aangegeven verzendkosten. Om het bestelproces te voltooien door op de knop "Nu kopen" te klikken, moet u eerst deze voorwaarden als juridisch bindend voor uw bestelling accepteren door het relevante vakje aan te vinken.

 

(4) Wij sturen u dan per e-mail een ontvangstbevestiging van uw bestelling, waarin uw bestelling nogmaals wordt samengevat en die u met de betreffende functie kunt afdrukken of opslaan. Houd er rekening mee dat dit een automatisch bericht is dat alleen documenteert dat we uw bestelling hebben ontvangen. Het betekent niet dat we uw bestelling accepteren.

 

(5) Het juridisch bindende contract voor de aankoop van de Producten komt pas tot stand wanneer we u een bericht van aanvaarding per e-mail sturen of wanneer we de Producten aan u leveren. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling niet te accepteren. Dit is niet van toepassing in gevallen waarin we een betalingsmethode voor uw bestelling aanbieden en u deze hebt gekozen, als een betalingsproces onmiddellijk wordt gestart nadat uw bestelling is geplaatst (bijvoorbeeld een elektronische overboeking of een directe bankoverschrijving via PayPal , of een andere vergelijkbare betaalmethode). In dit geval komt de juridisch bindende overeenkomst tot stand wanneer u het bestelproces, zoals hierboven beschreven, voltooit door op de knop "Kopen" te drukken.

 

(6) U kunt uw favoriete betaalmethode opslaan voor later gebruik. In dit geval slaan we uw betalingsgegevens op in overeenstemming met de toepasselijke industrienormen (bijv. PCI DSS). U kunt uw aldus opgeslagen kaart identificeren aan de hand van de laatste vier cijfers.

 

 

Levering van producten

 

Wij kunnen onze producten leveren aan [vul relevante landen/gebieden in].

Prijzen en levertijden variëren afhankelijk van het type bestelde Producten, het leveringsadres en de gekozen leveringsmethode:

[Invoegen]

De geldende prijzen en levertijdenons zal worden gecommuniceerd voordat u uw bestelling bevestigt.

 

Coupons, cadeaubonnen en andere aanbiedingen

 

We kunnen van tijd tot tijd coupons, cadeaubonnen of kortingen en andere aanbiedingen ("aanbiedingen") met betrekking tot onze producten aanbieden. Deze Aanbiedingen zijn slechts geldig voor de daarin vermelde duur. Aanbiedingen mogen niet worden overgedragen, gewijzigd, verkocht, verhandeld, gereproduceerd of gedistribueerd zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

 

Terugbetalings- en retourbeleid [indien van toepassing]

In overeenstemming met de wet,je hebt het recht om zonder opgave van redenen te herroepen gedurende 14 dagen vanaf ontvangst van het product of vanaf de datum waarop je het contract voor de levering van diensten hebt ondertekend.Dit herroepingsrecht behoort niet toe aan de professionele koper.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons per aangetekende post op de hoogte brengen van uw beslissing op het volgende adres:rue de la Roche, 6, 1470 Bousval, Belgiëof per e-mail op[vul e-mailadres in]binnen de gestelde termijn, met behulp van het volgende formulier dat als Bijlage 1 bij deze Voorwaarden is gevoegd. Als u per e-mail contact met ons opneemt, bevestigen wij de ontvangst van uw herroeping.

U dient de Producten zo spoedig mogelijk te retourneren, in ieder geval binnen 14 dagen na kennisgeving van uw herroeping. Na ontvangst van het product zullen we binnen 30 dagen een volledige terugbetaling doen, met uitzondering van de retourkosten, die uw verantwoordelijkheid blijven.De producten moeten verplicht worden teruggestuurd in hun originele verpakking, onbeschadigd, vergezeld van al hun accessoires en de originele factuur/leveringsbon. De aldus geretourneerde producten mogen op geen enkele manier zijn uitgepakt, ontzegeld of gebruikt. Onvolledige, beschadigde, beschadigde of bevuilde goederen door de klant worden niet teruggenomen. Binnen 30 dagen, na aanvaarding van de terugzending van de goederen, verbindt de verkoper zich ertoe om elke betaling terug te betalen, met uitzondering van de verzendkosten.

Houd er ook rekening mee dat debederfelijke goederen die online worden verkochtkan niet worden geretourneerd.Deze beperking van het herroepingsrecht is gerechtvaardigd gezien de bederfelijke aard van de levensmiddelen en het feit dat de verkoper, eenmaal geleverd, niet meer kan zorgen voor een deugdelijke verpakking.

 

Product garantie

 1. Indien het Product een verborgen gebrek vertoont, heeft u het recht om te handelen op basis van de garantie voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek gedurende twee jaar vanaf de ontdekking van het gebrek. een verborgen gebrek houdt in dat het Product ongeschikt wordt voor het gebruik waarvoor het is bedoeld, of dat het het gebruik ervan zodanig belemmert dat u het niet zou hebben gekocht of er alleen een lagere prijs voor zou hebben gegeven als u op de hoogte was van het gebrek. Het houdt ook in dat u niet wist dat het defect bestond op het moment dat u het Product kocht.

 

 1. Indien het Product een verborgen gebrek vertoont, heeft u het recht om te handelen op basis van de garantie voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek gedurende twee jaar vanaf de ontdekking van het gebrek. een verborgen gebrek houdt in dat het Product ongeschikt wordt voor het gebruik waarvoor het is bedoeld, of dat het het gebruik ervan zodanig belemmert dat u het niet zou hebben gekocht of er alleen een lagere prijs voor zou hebben gegeven als u op de hoogte was van het gebrek. Het houdt ook in dat u niet wist dat het defect bestond op het moment dat u het Product kocht.

 

 1. Als consument profiteert u van de wettelijke conformiteitsgarantie onder de voorwaarden van artikel L. 217-4 en volgende van de Consumentenwet. De wettelijke garantie beschermt de consument wanneer hij een product koopt dat niet in overeenstemming is met de beschrijving ervan, of dat niet geschikt is voor het normaal beoogde gebruik, wegens gebrek aan overeenstemming op het moment van levering. U heeft vanaf de levering van een Product twee jaar de tijd om te handelen op basis van de wettelijke conformiteitsgarantie. U kunt reparatie of vervanging van het Product aanvragen, behalve onder de bepalingen van artikel L. 217-9 paragraaf 2 van de Consumentenwet. Indien reparatie of vervanging van het Product onmogelijk is, kunt u het Product onmiddellijk aan ons retourneren om recht te hebben op volledige terugbetaling. Gedurende de 24 maanden na levering hoeft u geen bewijs te leveren van het bestaan van het vermeende defect.

 

 1. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijzen we uitdrukkelijk alle andere garanties of voorwaarden af, hetzij mondeling of schriftelijk, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, met betrekking tot nauwkeurigheid, tijdigheid, volledigheid, resultaten, prestaties , vrijheid van fouten of onderbreking van de uitvoering, titel, niet-inbreuk, kwaliteit, kwaliteit van informatie, plezier, vrede, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel (zelfs indien geadviseerd over een dergelijk doel), en alle uitdrukkelijke of impliciete verklaringen, garanties, of andere omstandigheden die voortvloeien uit het verloop van prestaties, bedrijfsvoering of handelsgebruik.

Intellectueel eigendom

 

(1) Onze Diensten en gerelateerde inhoud (en alle afgeleide werken of verbeteringen daarvan), inclusief maar niet beperkt tot alle tekst, illustraties, bestanden, afbeeldingen, software, scripts, grafische afbeeldingen, foto's, geluiden, muziek, video's, informatie, inhoud, materialen, producten, diensten, URL's, technologieën, documentatie, handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en handelsstijl en interactieve functies, en alle intellectuele eigendomsrechten daarop, zijn eigendom van of in licentie gegeven door ons (gezamenlijk "Onze Intellectuele Eigendom"), en niets hierin verleent u enig recht in verband met Ons Intellectuele Eigendom. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin bepaald of vereist door dwingende bepalingen van de toepasselijke wetgeving voor het gebruik van de Services, verkrijgt u geen enkel recht, titel of belang in Ons Intellectuele Eigendom. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden worden verleend, zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

 

(2) Als de Producten digitale inhoud zoals muziek of video bevatten, krijgt u de rechten die voor dergelijke inhoud op de Site zijn gespecificeerd.

Uitsluiting van garantie voor het gebruik van de Site en de Diensten


De Diensten, Ons intellectueel eigendom en alle documenten, informatie en inhoud die daarmee verband houden en die gratis ter beschikking worden gesteld aan elke gebruiker, worden geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar", zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle garanties van geschiktheid voor een bepaald doel en alle garanties met betrekking tot de veiligheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, nauwkeurigheid of prestaties van onze diensten, behalve voor het kwaadwillig niet-openbaar maken van wanbetalingen. We garanderen niet dat onze gratis diensten ononderbroken of foutloos zullen zijn, of dat ze aan uw vereisten zullen voldoen. De toegang tot de Diensten en de Site kan worden opgeschort of beperkt als gevolg van reparaties, onderhoud of updates. De garantie voor de Producten die u bij ons hebt gekocht, zoals vermeld in het gedeelte 'Productgarantie' hierboven, wordt niet beïnvloed.

 

Een vergoeding

U stemt ermee in om ons te verdedigen en te vrijwaren van alle feitelijke of vermeende claims, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenhonoraria) die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Site en Services in strijd met deze voorwaarden, met inbegrip van in het bijzonder elk gebruik dat in strijd zou zijn met de beperkingen en vereisten die in deze voorwaarden zijn uiteengezet, tenzij dergelijke omstandigheden niet door uw schuld zijn veroorzaakt.

 

Beperking van aansprakelijkheid

 

 1. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijzen wij alle aansprakelijkheid af voor elk bedrag of type verlies of schade dat kan ontstaan voor u of een derde partij (inclusief enig direct of indirect verlies en enig verlies van inkomsten, winst, klanten, gegevens, contracten, en enig verlies of schade die voortvloeit uit of verband houdt met bedrijfsonderbreking, verlies van kansen, verlies van verwachte besparingen, verspilde management- of kantoortijd, zelfs indien voorzienbaar, in verband met (i) deze site en de inhoud ervan, (ii) de gebruik, onmogelijkheid tot gebruik of resultaten van het gebruik van deze site, (iii) elke site-website die is gekoppeld aan deze site of de documenten die aanwezig zijn op deze gelinkte websites.

 

 1. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging of schending van onze verplichtingen die voortvloeien uit deze Voorwaarden indien een dergelijke vertraging of schending het gevolg is van een oorzaak buiten onze controle en/of een geval van overmacht in de zin van artikel 1216 van het Burgerlijk Wetboek.

 

 

Wijziging van de voorwaarden of diensten; onderbreking


(1) We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen wanneer dat nodig is. Raadpleeg ze daarom regelmatig. Als we deze Voorwaarden wezenlijk wijzigen, zullen we u op de hoogte stellen dat er materiële wijzigingen zijn aangebracht. Als u de site of onze service blijft gebruiken na een dergelijke wijziging, betekent dit dat u de nieuwe voorwaarden accepteert. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of een toekomstige versie van de voorwaarden, mag u de site of service niet openen of gebruiken.

 

 1. We kunnen de Services wijzigen, stoppen met het leveren van de Services of functies van de Services die we aanbieden, of limieten creëren voor de Services. We kunnen de toegang tot de Services om welke reden dan ook permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten, zonder aansprakelijkheid. We zullen u voldoende op de hoogte stellen als dit in de gegeven omstandigheden mogelijk is en we zullen redelijkerwijs rekening houden met uw legitieme belangen bij het ondernemen van dergelijke actie.

Links naar sites van derden

 

De Diensten kunnen links bevatten die u van de Site weghalen. Tenzij anders vermeld, vallen de gelinkte sites niet onder onze controle en zijn wij niet verantwoordelijk voor hun inhoud, of eventuele links die ze bevatten, of eventuele wijzigingen of updates ervan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verzendingen die worden ontvangen van gelinkte sites. Links naar sites van derden worden alleen voor het gemak aangeboden. Als we links naar andere websites toevoegen, betekent dit niet dat we hun eigenaren of hun inhoud onderschrijven.

Toepasselijk recht

 

 1. Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België, met uitzondering van de regels van wetsconflicten.

 

 1. Als u onze aandacht wilt vestigen op een onderwerp, een klacht of een vraag met betrekking tot onze site, neem dan contact met ons op.

 

Als u, nadat u contact met ons heeft opgenomen, van mening bent dat het probleem niet is opgelost, heeft u het recht om de consumentenbemiddelingsprocedure te gebruiken in geval van een geschil, in overeenstemming met de artikelen L.611-1 en volgende van de Code van de consumptie . Om uw verzoek in te dienen bij de consumentenombudsman, vult u het online formulier voor geschillenbeslechting in dat beschikbaar is op het volgende adres:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

 

Verscheidene


(1) Geen enkele verklaring van afstand van een schending of verzuim hieronder wordt beschouwd als een verklaring van afstand van een eerdere of volgende schending of verzuim.

 

(2) Sectietitels die in deze Voorwaarden worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak en hebben geen juridische inhoud.

 

 1. Tenzij anders vermeld, wordt overeengekomen dat, als enig deel van deze Voorwaarden om welke reden dan ook onwettig of niet-afdwingbaar is, dat deel van deze Voorwaarden zal worden gescheiden, de andere voorwaarden van deze Voorwaarden niet worden aangetast en van kracht blijven.

 

 1. Door de Voorwaarden te aanvaarden, verbindt u zich ertoe de bewijskracht van de via de Site uitgewisselde documenten op basis van hun elektronische karakter niet te betwisten. Geautomatiseerde gegevens worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen die tussen ons zijn gedaan.

 

 1. Uw aanvaarding van de Voorwaarden staat gelijk aan een bewijsovereenkomst in de zin van artikel 1368 van het Burgerlijk Wetboek.

 

(4) U mag uw overeenkomst met ons onder deze Voorwaarden, of uw rechten of verplichtingen hieronder, geheel of gedeeltelijk, niet overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 

 

(5) Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst en vervangen alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot de Diensten en de verkoop van de Producten.

 

(6) De bepalingen van deze Voorwaarden, die door hun aard elke actie door ons zouden moeten overleven, blijven van kracht, inclusief, maar niet beperkt tot, de bepalingen met betrekking tot vrijwaringen, vrijstellingen, disclaimers, de beperkingen van aansprakelijkheid en deze sectie "Diversen" .

 

Neem contact met ons op

 

Om contact met ons op te nemen, stuurt u een e-mail naar:

Alain Pilloy

[E-mailadres]

6 rue de la Roche,

1470 Bousval

België

bottom of page